Palenie tytoniu a wrzody

Związek pomiędzy paleniem tytoniu a chorobą wrzodową żołądka został już dobrze opisany. Teraz naukowcy postanowili wyjaśnić, w jakim mechanizmie zmniejszenie aktywności dekarboksylazy przez zastosowanie wyciągu z substancji dymu papierosowego opóźnia gojenie wrzodów żołądka.

Substancje te rozpuszczono w wyciągu z chloroformu i etanolu, a następnie podawano je in vivo dożołądkowo szczurom z indukowanym wrzodem żołądka w dawce 2,5 albo 5 mg/kg raz dziennie przez okres 3 dni. Owrzodzenia istotnie powiększyły się po zastosowaniu obu substancji.

Ponadto naukowcy zaobserwowali też zwiększenie aktywności mieloperoksydazy i redukcję proliferacji komórek z jednoczesnym zwiększeniem stężenia czynnika wzrostu fibroblastów.

W badaniu in vitro mierzono wpływ obu roztworów w dawce 10, 40 i 100 ug/ml na migrację komórek za pomocą metody inkorporacji 3H-tymidiny. Stwierdzono opóźnienie migracji i proliferacji komórek z redukcją aktywności dekarboksylazy ornitynowej. Egzogenna spermidyna (w dawce 5-10 uM) odwracała powyższy efekt.

Autorzy badania stwierdzili, że związki zawarte w dymie tytoniowym znacząco opóźniają gojenie owrzodzeń żołądka wskutek upośledzenia proliferacji i migracji komórek, co – ich zdaniem – częściowo związane jest z zaburzeniem syntezy poliamin.

hastagi na stronie:

#palenie a wrzody #puchnący brzuch

Authors
Top