Brzuch Wrzody żołądka

Groźne powikłania

Istnienie wrzodu jest zwykle niegroźne. Jednak może czasami być tak, że istnienie wrzodu może nastręczyć wielu problemów w postaci powikłań i komplikacji. Mogą one nawet zagrażać życiu.

Wrzód może uszkodzić naczynia krwionośne. Kiedy przerwie ich ścianę może spowodować krwawienie lub krwotok. Przewlekłe krwawienie z małych naczyń doprowadza zazwyczaj do niedokrwistości z powodu niedoboru żelaza.

hastagi na stronie:

#slim strong opinie #slim strong forum #slim strong tabletki opinie #slim strong cena #slimstrong opinie #slim strong #slim strong tabletki #tabletki slim strong #slimstrong forum #preparat tera slim

Similar Posts